Escrima

Guro Cemil demonstrates an application; pen vs knifeEscrima, Filipinler’e özgü silahlı bir savaş sanatı sistemidir. Sistem içinde temel olarak sopa, çift sopa, bıçak, machete (pala), kılıç, staff (uzun sopa), palm stick (avuç içi sopası) vb gibi silahlar kullanılsa da, Escrima uygulayıcısı (Escrimador) silahın sadece vücut mekaniğini anlamada, vücudu silah olarak kullanmada bir araç olduğunu bilir.

Tehlike durumunda etrafınızda veya yanınızda bulunan herhangi bir nesne nefsi müdafaa amaçlı birer savunma aracına dönüşür. Anahtar, cep telefonu, şemsiye, kalem, pet şişe bunlardan sadece birkaçı…

Escrima tek bir silah üzerine yoğunlaşıp, sadece o silahın uzmanı olmayı öğretmez. Silahları birbirlerine karşı avantaj-dezavantaj, mesafe ve ağırlığına göre inceler ve bu bakış açısını kazandırır.  Geleneksel ve modern silahlar ya da sayısız doğaçlama silahı “aynı prensipler ve konseptlerle” kullanmayı öğretir. Bir süre sonra Escrimador için silahın tek başına özel bir anlamı kalmayacak ve tüm silahlar bu konseptlerle “bir bütün” olacaktır.

Aynı prensip ve konseptler çıplak el için kullanılır. Filipin Boksu eğitimin önemli bir parçasıdır.


Filipin Boksu

proWES-Escrima sisteminin ayrılmaz bir parçası olan çıplak el sistemi Filipin Boksu, uygulayıcıya asıl silahın kendi bedeni olduğunu öğretir. Tüm batı boksu vuruşlarının yanı sıra tekmeler, diz ve dirsekler kullanılır. Ayrıca silahla yapılan vuruşların çıplak ele geçişi olan çekiç yumruklar da Filipin Boksu içinde öğretilir.

Filipin Boksu bir bütün çıplak el sistemidir. Bazı zamanlarda tüm ders silaha dokunmadan, sadece çıplak el çalışmaları ile geçebilir. Gölge boksu çalışmaları, karşılıklı sparring, focus pad ve kum torbası çalışmaları Filipin Boksu için önemlidir ve proWES okullarımızda uygulanan çalışma şekillerindendir.

Escrimador, Filipin boksunda ilerledikçe aynı teknikleri silahla da kombine etmeye başlayacak ve Filipin boksunun silahlı çalışmalara, silahlı çalışmaların Filipin Boksuna sağladıklarının farkına varacaktır.

 Escrima Stick

Eğitim Metodu

proWES-Escrima, Filipin Savaş Sanatları (FMA)’nın farklı silah ve mesafelerinin aynı konseptlerde buluştuğu bir eğitim metodu ile aktarılır ve bütünsel bir sistematik izlenir.

Temel eğitim sırasında silahlar, konseptleri kavramayı kolaylaştıran ve bedeni silah olarak eğitmeye yardımcı birer araç olarak kullanılırlar.

Okullarımızda Escrima sistemi temel bazı konseptler üzerine inşa edilmiş bir metotla öğretilir. Bunlar kısaca: “Denge, hız-zamanlama-mesafe, kuvvet, odaklanma ve silahlar arası geçiş” olarak ifade edilebilir. Böylelikle tüm silahlar ve çıplak el sistemi olan Filipin Boksu aynı konseptler ve prensipler ile birleşerek bir bütün sistem oluştururlar.